Терминология свързана с рулетката

Терминология свързана с рулетката

2018-01-21 06:50:51 - Braňo "Ace"

Do you think you understand all the terms used when playing roulette? Check up the meaning of words in our roulette termbase, containing over 100 standard terms.

A

 • American roulette (Американска рулетка) – специфичен вид рулетка. В този случай, колелото на рулетката има 38 полета. Освен от стандартните числа, има и поле съдържащо двойна 0, например 00.
 • American wheel (Американско колело) – колелото на Американската рулетка. То има 38 полета с две нули полета ( полетата 0 и 00).

B

 • Backtrack – външната писта на рулетката. Тя се използва от дилърът да завърти топчето.
 • Ball – Топчето се пуска в колелото на рулетката от дилърът; след като спре да се движи, то определя печелившото число. Правилният начин на хвърляне на топчето е то да се пусне обратно на часовниковата стрелка, докато колелото се върти по-посока на часовниковата стрелка.
 • Biased wheel – дефектно колело. Ако топчето спира на някои числа по-често от колкото на други, ние често казваме, че колелото е биасед.
 • Biased numbers – числа, които са печеливши по-често от други, заради биасед колело.
 • Big number – число, което е печелившо по-често отколкото статистически е възможно, би трябвало да бъде индикатор за biased wheel.
 • Black action – залог с черни чипове.
 • Blacks – черни чипове.
 • Black bet – залог на черен цвят.
 • Bottom track – вътрешната писта на рулетката, от която топчето случайно пада на печелившото число.

C

 • Capping a bet – нарушение на правилата за залог, в следствие на преднамерено поставяне на повече чипове на печелившото поле.
 • Carré – Френски термин за corner bet. С други думи, залог на четири числа.
 • Casino Edge (House Edge) – число определящо колко голямо е предимството на казиното. Колкото по-голямо е числото, толкова по-малка е статистическата вероятност за печалба. Европейската рулетка има casino edge от 2.70% (благодарение на това, че има една единствена 0), докато Американската рулетка има casino edge от 5.26% (заради това, че има 2 нули).
 • Chasing losses – Увеличаващи залози в опит да се компенсират предходни загуби.
 • Check Rack – специален държач за чипове.
 • Cheval – Френски термин за залог на двойка, или две числа.
 • Chips – те определят стойността на вашия залог.
 • Choppy game – състояние на играта, което е неконвенционално за рулетка. Например серия от загуби за играчите, за казиното, и т.н.
 • Combination bet (Комбинация залог) – залог на един или няколко чипа на две или повече числа.
 • Colonne – Френски термин за column bet, или залог на една от трите колони на рулетката.
 • Cold table (Студена маса) – жаргонен термин за маса на която играчите губят по-често.
 • Column bet (Залог на колона) – залог поставен на една от колоните на рулетката. Една колона се състои от 12 числа.
 • Corner bet (Корнер залог) – залог направен на 4 числа едновременно; той се прави като се постави чип на точката на пресичане на тези числа.
 • Croupier – Френският термин за дилърът на рулетката.

D

 • Dealer – служител на казино, който е отговорен за масата на рулетката, приема залози и завърта колелото.
 • Derniere – Френският термин за залог на третата дузина (25 до 36).
 • Double Row – също така наричан six number bet, това е залог на шест числа разположени на два последователни реда.
 • Double Zero – Двойна нула. Тя съществува само в Американската рулетка.
 • Double Zero Wheel – колелото на Американската рулетка.
 • Douzaine – Френският термин за dozen bet. С други думи, това е залог на дузина, или дванадесет последователни числа, като от 1 до 12.
 • Dozen bet – виж Douzaine.

E

 • En Plein – Френският термин за залог на едно число.
 • En Prison – специално правило, което понякога е в сила за равни залози (черно/червено, четно/нечетно) когато топчето спре на 0. Правилото предлага на играчите избор: или да загубят половината от техния залог, или могат да оставят залога на масата за следващата врътка. Ако топчето спре на 0 още веднъж в следващата врътка, тогава играча губи целия залог. По-специално, правилото не може да се прилага два пъти последователно.
 • European roulette (Европейска рулетка) – най-популярният вид на рулетката, с 37 числа. Тя съдържа една 0 и така предлага по-добри шансове за играчите от колкото Американската рулетка.
 • Even bet (Четно залог) – залог на четни числа. (0 и 00 не се броят).
 • Even money – Залог с печелившо съотношение 1:1, или казано до друг начин, зало на цветове, четно/нечетно и т.н.

F

 • Fair game – игра в която нито една от страните (играч/казино) има предимство. Рулетката не е равностойна игра.
 • Five number bet – специален залог, който е възможен само при Американска рулетка. Играчът залага на числата 0, 00, 1, 2 и 3. При този залог процента на казиното е 7.89%.
 • Flat bettor – име за играч, който винаги залага на едни и същи числа.
 • French roulette (Френска рулетка) – подобна на Европейската рулетка. Тя има една 0 и няколко малки специфични промени на правилата, например като La partage.
 • Free spin – възможност от завъртане на рулетката без депозит.

G

 • Golden numbers (Златни числа) – като biased numbers, това са числа, които са печеливши по-често от колкото статистически е възможно.
 • Greens – зелени чипове.

H

 • High bet (Хай залог) – залог на най-големите 18 числа (19 до 36).
 • High Low bet (Хай Ло залог) – залог направен, или на най-малките 18 числа (1 до 18) или на най-големите 18 числа (19 до 36).
 • Hoca – една от първите версии на игра подобна на рулетка.
 • Hot table (Гореща маса) – маса на която играчите изглежда печелят по-често.
 • House Edge – виж Casino Edge.

I

 • Impair – Френският термин за залог на нечетни числа.
 • Inside bet (Вътрешен залог) – Обратното на outside bet. Това са залози направени вътре в числовата част на масата на рулетката, напримерю: split, straight, line, corner bet.

L

 • La Partage – правило използвано най-често във Френската рулетка, което е подобно на En prison. Ако топчето спре на 0, играчът има право да вземе обратно едната половина от своя залог; а другата половина е загуба, или казано по друг начин, отива директно за казиното.
 • Layout – Мястото на масата, където играчите правят техните залози.
 • Low bet (Manque) – залог на най-малките 18 числа (1 до 18).

M

 • Manque (Low bet) – Френският термин за залог на най-малките 18 числа (1 до 18).
 • Moyenne – Френският термин за залог на втората дузина (13 до 24).

N

 • Negative progression (Негативна прогресия) – име на система за рулетка, в която играчите увеличават своите залози след загуба (Фибоначи, Мартингейл).
 • Nickel – чип на стойност 5 долара или евро.
 • Noir –Френски термин за Black bet, или, залог на черният цвят.

O

 • Odd bet (Нечетен залог) – залог на нечетните числа.
 • Outside bet (Външен залог) – залози направени извън числовата част на масата на рулетката. Те включват например залози на цвят, четно/нечетно и т.н.
 • Orphelins – Френски термин за орфан залог. Това е залог направен на числа, които са едно до друго на колелото, но са далече едно от друго на масата.

P

 • Pair – Френският термин за залог на четни числа. (с изключение на 0 и 00).
 • Passé (High bet) – Френският термин за залог на най-големите 18 числа (19 до 36).
 • Past posting – виж Capping a bet.
 • Pay Out – сумата с която печалбите на играча надхвърлят загубите.
 • Pinching – форма на мамене, при която играча премахва неговите/нейните залози от масата.
 • Plain – залог на едно число.
 • Player clocking – следване на действията на друг играч с цел копиране на техните залози и печалби.
 • Positive progression (Позитивна прогресия) – име на система за рулетка, при която залога се увеличава след печалба.
 • Premiere – Френският термин за залог на първата дузина (1 до 12).

Q

 • Quarter bet (Square bet) – залог на 4 числа.
 • Quatre – Френският термин за quarter/square bet.

R

 • Red bet – залог на червеният цвят.
 • Red Black bet – залог, или на червен (18 числа), или на черен (18 числа) цвят.
 • Reds – червени чипове, виж също така Nickel.
 • Rien ne vas plus – Френският термин за край на залозите.
 • Rouge – Френският термин за залог на червеният цвят.
 • Roulette chips – чиповете използвани в рулетка.
 • Roulette strategy (стратегия за рулетка) – Това са най-вече специфични методи използвани от играчите с цел да увеличат техният шанс за печалба.
 • Roulette system (рулетка система) – това е подобно като стратегията за рулетка. Използва се, за увеличаване на шанса на играчите да спечелят.
 • Roulette wheel (колелото на рулетката) – Съществуват няколко варианта, в зависимост от вида на рулетката, на която играете. Европейската и Френската рулетка има 37 числа на колелото (0, 1, до 36) докато Американската рулетка има 38 числа на колелото (0, 00, и 1 до 36). Нова врътка започва със завъртане на колелото и хвърлянето на топчето в него.
 • Row bet – залог на ред; също така наричан street bet.

S

 • Signature – „безплатно" завъртане на рулетката, използвано от играчите да определи бъдещи печеливши залози.
 • Single number bet (Straight up bet) – залог на едно число.
 • Single zero wheel – колелото използвано при Европейската и Френската рулетка; то съдържа една 0.
 • Single zero roulette – Европейската / Френската рулетка.
 • Six Line bet (Six number bet) – залог на 6 числа в два последователни реда (например 1, 2, 3, 4, 5, 6).
 • Sixaine – Френският термин за залог на шест числа.
 • Spin – едно завъртане на рулетката, започващо с хвърляне на топчето в колелото и свършвайки със спирането на залозите до следващата врътка.
 • Split bet – залог на две числа.
 • Square bet – виж corner bet или quarter bet.
 • Stack – 20 чипа за рулетка. Стековете помагат на служителите да броят по-бързо чиповете по време на игра.
 • Straight up bet – виж single number bet.
 • Street bet – залог на три числа от един ред на масата на рулетката. Виж също row bet.

T

 • Three number bet (Залог на три числа) – виж street bet.
 • Tiers du Cylinder – Френският термин за третият цилиндър. Това се отнася за залог на числата, които са противоположни на 0 в колелото. Тези включват числата между и самите 27 и 33.
 • Twelve number bet (Залог на дванадесет числа) – виж column bet.
 • Two number bet (Залог на две числа) – виж split bet.

V

 • Voisins du Zero – Френски термин означаващ "съседи на нулата". Това се отнася за 17 числа, които са съседи на нулата. На колелото те са числата включително и между 22 и 25.

W

 • Wager requirements – определя, колко пъти играча трябва да използва бонуса преди той/тя да може да вземе своята печалба.
 • Wheel – виж roulette wheel.
 • Wheel head (Глава на колелото) – частта от колелото в която се намират полетата с числата.
 • Wheel roller – дилърът, също така наричан крупието.
 • Wheel Clocking – техника при която играча използва електронна екипировка за да определи изхода от врътка.

Z

 • Zero – зелените полета в рулетката. В Европейската рулетка това се отнася до полето 0, в Американската рулетка има две зелени полета: 0 и 00.

(тази база от термини се обновява регулярно и разширява, така че, не пропускайте да се върнете обратно и в бъдеще)

Опитайте любими игри безплатно
Премиум Европейска Рулетка Roulette Playtech Играйте

Този уебсайт използва бисквитки за да помогне за подобряването на качеството на показваното съдържание. Бисквитките могат да бъдат блокирани в настройките на вашият браузър. Ползвайки нашият сайт, вие приемате използването на бисквитки като е посочено в нашата Бисквитки Политика.

Съгласен съм